Sol.licitud de cèdula urbanística

Podeu iniciar el tràmit electrònicament a l'adreça:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE FELANITX
https://ajfelanitx.eadministracio.cat/dossier.1

Obtenir la cèdula urbanística en la qual es reflecteix el règim urbanístic aplicable a una finca, unitat d'execució o sector.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

-

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud
Rebut de contribució o emplaçament

Requisits

-

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

-

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia