Expedició de la Targeta Jove

Tramitació de la Targeta Jove de Felanitx, amb la qual els joves del municipi tenen accés a diversos descomptes.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

DNI
Una fotografia

Requisits

Tenir entre 12 i 30 anys Empadronament a Felanitx

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

Tenir entre 12 i 30 anys Empadronament a Felanitx

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Targeta Jove

Organisme responsable

Centre d'Informació Jove

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Joventut

Òrgan competent per a resoldre

Batlia