Sol.licitud de celebració de matrimonis civils

Celebració de casament civil a l'Ajuntament.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Pendent de ACABAR DE PERSONALITZAR

Llistat de normatives

  • Llei 13/2005, d'1 de juliol, que modifica el Codi Civil en matèria del dret a contraure matrimoni
  • Llei 15/2005, de 8 de juliol, per la qual es modifiquen el Codi Civil i la Llei d'enjudiciament civil en matèria de separació i divorci
  • Reial Decret de 24 de juliol de 1889, pel qual s'aprova el Codi Civil

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Instància
Autorització del jutjat
Fotocòpia del DNI de les persones interessades i dels testimonis.

Requisits

Majoria d'edat Els menors de 14 a 16 anys hauran d'obtenir prèviament el permís del Registre Civil. Els menors de 16 a 18 anys podran ser emancipats per concessió dels seus pares o dels que tinguin la pàtria potestat, i feta l'emancipació demanaran certificat literal de naixement amb inscripció marginal de l'esmentada emancipació

Plaç màxim per a la resolució

1 mes

Requisits

Majoria d'edat Els menors de 14 a 16 anys hauran d'obtenir prèviament el permís del Registre Civil. Els menors de 16 a 18 anys podran ser emancipats per concessió dels seus pares o dels que tinguin la pàtria potestat, i feta l'emancipació demanaran certificat literal de naixement amb inscripció marginal de l'esmentada emancipació

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Citació per a la celebració del matrimoni

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Família

Òrgan competent per a resoldre

Batlia