Atenció primària individual

Aquest servei consisteix en la primera presa de contacte de l'interessat amb els Serveis Socials de l'Ajuntament, l'interessat exposa el seu problema d'índole social i l'auxiliar informador li presta l'assistència que requereix, dins de les opcions disponibles i després de valorar el cas concret. A més, s'orienta a la persona interessada sobre les ajudes concretes en l'àmbit d'altres administracions.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Sol.licitar cita prèvia Aquest procediment pot ser l'inici de diversos procediments.

Llistat de normatives

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
  • Llei 4 / 2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Cap

Requisits

-

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

-

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Atenció primària individual i informació i orientació personalitzada

Organisme responsable

Benestar Social

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Discapacitat, Majors, Serveis socials