Programes d'orientació i assessorament a persones i col.lectius en situació d'exclusió social

Facilitar l'accés al mercat de treball de les persones en situació o risc d'exclusió social, a través d'accions d'orientació i assessorament per a la inserció sociolaboral.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Accés a través de treballadors socials o derivació d'altres professionals.

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Cap

Requisits

Estar empadronat al municipi

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

Estar empadronat al municipi

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Orientació i assessorament

Organisme responsable

Benestar Social

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Treball i ocupació