Sol.licitud de targeta de resident a zona O.R.A.

S'atorga una targeta que acredita la residència a la zona urbana determinada per a l'exempció en el pagament del tiquet de l'ORA.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Només es concedeix una targeta per habitatge. La targeta es concedeix amb la validesa d'un any.

Llistat de normatives

  • Ordenança reguladora del servei d'ordenació de l'estacionament de vehicles a la via pública (ORA)

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Fotocòpia del DNI del sol.licitant.
Fotocòpia del carnet de conduir.
Fotocòpia del permís de circulació i fitxa tècnica del vehicle.
Fotocòpia del rebut de l'IVTM.

Requisits

Residència a la zona ORA en qüestió (al domicili ha de quedar acreditat en tots els documents que es presentin juntament amb la sol.licitud) No tenir pendent el pagament de cap multa de trànsit

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

Residència a la zona ORA en qüestió (al domicili ha de quedar acreditat en tots els documents que es presentin juntament amb la sol.licitud) No tenir pendent el pagament de cap multa de trànsit

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Targeta ORA

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Transports i mobilitat

Òrgan competent per a resoldre

Batlia