Accés gratuït a la Xarxa del Punt Jove

Demanar l'accés als diferents serveis disponibles al CIJ de Felanitx i el PIJ de Portocolom.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Imprimir i escanejar és un servei gratuït, un cop acabat l'ús de l'ordinador la persona haurà d'inscriure's en un llibre de registres amb les dades requerides, queda restringit l'ús de l'ordinador per als xats, pàgines web de continguts X, instal lar programari, baixar música, pel lícules etc. L'ús dels ordinadors només és educatiu i informatiu.

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Cap

Requisits

-

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

-

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Accés al servei d'Internet del Punt Jove

Organisme responsable

Joventut

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Cultura, Educació, Joventut

Òrgan competent per a resoldre

Batlia