Creació d'escoles esportives

Crear escoles esportives des dels centres escolars per al foment de l'esport base.

Destinataris

Alumnes dels centres escolars

Fi de la via administrativa

No

Observacions

L'Àrea d'esports visitarà els centres escolars del municipi al començament del curs per formar els grups que donaran lloc a la creació de les escoles esportives.

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Projecte detallat
Nombre d'alumnes inscrits.
Horaris de realització d'activitat.
Monitors encarregats en cada centre, coordinador de tots els grups.
Pressupost d'ingressos (en el cas que es cobri inscripció als nens) i de despeses.

Requisits

-

Plaç màxim per a la resolució

2 mesos

Requisits

-

Plaç màxim per a la notificació

1 mes

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Escola esportiva

Organisme responsable

Esports

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Esports

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern Local