Gestió d'instal lacions esportives

Cessió dels diversos espais esportius existents (pavellons, piscines, pistes de tennis, camps de futbol, esquaix, pàdel etc.)

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

S'autoritzaran l'ús de les instal lacions esportives en funció de la disponibilitat. El pagament de l'ús de les instal.lacions de fer en efectiu (a les instal lacions corresponents)

Llistat de normatives

  • Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis a les instal.lacions esportives de titularitat municipal de Felanitx

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

DNI / Passaport / NIE (document d'identificació)

Requisits

-

Plaç màxim per a la resolució

-

Requisits

-

Plaç màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Concessió de l'ús de la instal.lació

Organisme responsable

Esports

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Esports

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern Local