Procediment per a la creació d'una borsa de treball

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Pendent de ACABAR DE PERSONALITZAR

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Requisits

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Borsa de treball

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Oposicions i funció pública, Treball i ocupació

Òrgan competent per a resoldre

Batlia