Sol.licitud d'informe d'habitabilitat d'habitatge per reagrupació familiar

Sol.licitar l'informe municipal d'habitabilitat, que acrediti la disponibilitat d'un habitatge adequat per atendre les necessitats d'una persona reagrupada i la seva família, necessari per poder demanar davant l'Administració competent l'autorització de reagrupament familiar.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

La persona sol licitant podrà optar per una declaració notarial de les condicions de l'habitatge, una vegada passats quinze dies des de la presentació de la sol licitud, no s'ha expedit l'informe.

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud específica
Contracte de lloguer de l'habitatge
Nombre de persones a reagrupar

Requisits

Estar empadronat al municipi

Plaç màxim per a la resolució

15 dies

Requisits

Estar empadronat al municipi

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Habitatge, Població

Òrgan competent per a resoldre

Batlia