Sol licitud de canvi de domicili per a la notificació de multes de trànsit

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Pendent de ACABAR DE PERSONALITZAR

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Requisits

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Actualització domicili

Organisme responsable

Policia Local

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Transports i mobilitat, Tributs i recaptació

Òrgan competent per a resoldre

Batlia