Tramitació de la Targeta Ciutadana (Bus Palma)

Realitzar la tramitació de la targeta ciutadana per a l'obtenció dels descomptes i serveis corresponents.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

En el moment de formular la sol licitud, les persones interessades indicaran que perfil pretén se li reconegui a efectes de l'aplicació del règim tarifari del servei de transport urbà col.lectiu de viatgers de Palma (EMT). Els perfils són els següents: - Residents - No residents - Carnet Gran - Carnet Verd - Carnet Gran Govern Balear i famílies nombroses - Universitaris i escolars majors de 16 anys - Escolar de 5 a menys de 17 anys - Personal d'EMT. L'emissió de la targeta és gratuïta, però, la reposició de la mateixa porta aparjedo el cobrament d'una taxa.

Llistat de normatives

  • Decret de Targeta Ciutadana

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

DNI
Certificat d'empadronament
Per a joves: targeta d'estudiant
Per a jubilats: targeta de jubilació
Família nombrosa: Carnet de família nombrosa

Requisits

Residència en el municipi

Plaç màxim per a la resolució

2 setmanes

Requisits

Residència en el municipi

Plaç màxim per a la notificació

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Targeta ciutadana

Organisme responsable

Ajuntament de Felanitx

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Transports i mobilitat

Òrgan competent per a resoldre

Empresa Municipal de Transports - EMT