Canvi de vehicle de taxi

Té per objecte demanar el canvi de vehicle de taxi per al servei del transport públic.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Pendent de ACABAR DE PERSONALITZAR

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Sol.licitud general correctament emplenada.
Còpia del permís de circulació del vehicle.
Acreditació del pagament de la taxa de tramitació administrativa.
Document original d'acreditació de la llicència.
Dos (2) fotografies mida carnet.

Requisits

-

Plaç màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

-

Plaç màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Canvi de vehicle de taxi

Organisme responsable

Gestió de Llicències d' Activitats

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Materies relacionades

Transports i mobilitat

Òrgan competent per a resoldre

Batlia